Jak dostarczyć tanią i autoskalowalną infrastrukturę GitLab CI developerom

Marcin Jasion & Daniel Król

SysOps/DevOps Warszawa MeetUp #42 - 27.06.2019

Marcin Jasion

DevOps Engineer @ Codility

mjasion.pl

Daniel Król

DevOps Engineer @ TouK

dkr.sh

Nie będziemy opwiadać jak tworzyć poprawnie pipelien`y

sli.do/#sodo42

Ale opowiemy jak wyjść na przeciw pytaniom developerów:

 • Dlaczego tak wolno się buduje?
 • Dlaczego tak długo czekam na rozpoczęcie budowy?

Definicje

Gitlab Server

 • Repozytoria Git
 • Issue tracker
 • Web IDE
 • Build Pipeline
 • i wiele innych

Gitlab Runner

Job

Stage

Pipeline


image: busybox:latest

stages:
 - Test
 - Build
 - Deploy

Testing Job:
 stage: Test
 script:
  - echo "Do a test here"
...
					

Runner


Running with gitlab-runner 12.0.0 (ac2a293c)
 on docker-auto-scale ed2dce3a
Using Docker executor with image busybox:latest ...
Pulling docker image busybox:latest ...
Using docker image sha256:64f5d945efcc0f39ab11b3cd4ba403cc9fefe1fa3613123ca016cf3708e8cafb for busybox:latest ...
Running on runner-ed2dce3a-project-12761917-concurrent-0 via runner-ed2dce3a-srm-1560021094-2b21faca...
Initialized empty Git repository in /builds/autoscaling-gitlabci/presentation-gitlab-ci-pipeline/.git/
Fetching changes...
Created fresh repository.
From https://gitlab.com/autoscaling-gitlabci/presentation-gitlab-ci-pipeline
 * [new branch]   master   -> origin/master
Checking out 3a7d772f as master...

Skipping Git submodules setup
$ echo "Do a test here"
Do a test here
Job succeeded
        

Jak działa Runner

 • GitLab parsuje plik .gitlab-ci.yml by zebrać listę Job`ów do wykonania
 • Runnery odpytują o dostępne Job`y
 • Runnery pobierają dane potrzebne do wykonania Job`a
 • Runnery komunikują się przy pomocy API

GitLab nie zarządza który runner ma wykonać Job!

GitLab "informuje" jakie zadania są do wykonania

Architektura odwrotna, niż w Jenkins

W jaki sposób uruchamiane są Joby

Zależnie od skonfigurowanego executora

Docker Executor

 • Najprostszy w konfiguracji
 • Każdy job odpalany jest w kontenerze
 • Executor może wykonywać wiele jobów równolegle(kontener💪)
 • Nie ma konfliktów portów między odpalonymi Job`ami
 • Kontenery po zakończeniu są kasowane
 • Każdy Job na start zawsze ma taki sam "czysty" stan
 • Dodatkowe usługi(np. bazy danych) muszą zostać uruchomione w oddzielnych kontenerach

Serwisy w GitLab CI

 • Docker (Docker in Docker)
 • Bazy Danych np. Postgres
 • wiele innych

Pozostałe executory

Shell

 • Klasyczny Jenkins Slave
 • Odpala skrypt bezpośrednio na maszynie
 • Jeden Job wpływa na inne Joby(otwarte porty, zapisane pliki)
 • Zależności do wykonania Job`a muszą być zainstalowane na maszynie wcześniej

Kubernetes

 • Trochę inny Docker executor
 • Każdy Job jest odpalony jako Pod
 • Serwis jest odpalony w tym samym podzie:
  • Komunikacja po localhost
  • Trzeba pamiętać o nadpisaniu zmiennych środowiskowych
  DOCKER_HOST: tcp://localhost:2375

Docker Machine

 • Docker Server jest instancją w chmurze
 • Docker CLI łączy się z instancją po TLS

Docker Machine


[marcin:~] $ docker-machine create \
          --driver amazonec2 my-machine
Creating CA: /home/marcin/.docker/machine/certs/ca.pem
Creating client certificate: /home/marcin/.docker/machine/certs/cert.pem
Running pre-create checks...
Creating machine...
(my-machine) Launching instance...
Waiting for machine to be running, this may take a few minutes...
Detecting operating system of created instance...
Waiting for SSH to be available...
Detecting the provisioner...
Provisioning with ubuntu(systemd)...
Installing Docker...
Copying certs to the local machine directory...
Copying certs to the remote machine...
Setting Docker configuration on the remote daemon...
Checking connection to Docker...
Docker is up and running!
To see how to connect your Docker Client to the Docker Engine running on this virtual machine, run: docker-machine env my-machine
        

[marcin:~] $ docker-machine env my-machine
export DOCKER_TLS_VERIFY="1"
export DOCKER_HOST="tcp://18.205.21.172:2376"
export DOCKER_CERT_PATH="/home/marcin/.docker/machine/machines/my-machine"
export DOCKER_MACHINE_NAME="my-machine"
# Run this command to configure your shell:
# eval $(docker-machine env my-machine)
        

[marcin:~] $ eval $(docker-machine env my-machine)
[marcin:~] $ docker run -it alpine
/ # apk add curl -q && curl ifconfig.co
18.205.21.172
        

Docker Machine wspiera

 • AWS
 • Azure
 • DigitlOcean
 • Google Cloud
 • VMware
 • Openstack
 • i 10 innych

Dla każdej chmury można skonfigurować parametry

amazonec2-private-address-only
amazonec2-region
amazonec2-vpc-id
amazonec2-subnet-id
amazonec2-security-group
amazonec2-instance-type
engine-storage-driver
amazonec2-root-size
amazonec2-request-spot-instance
amazonec2-spot-price
        

Nie trzeba się ograniczać do jednego typu instancji!

Instancje z większą ilością ramu, dyskami NVMe SSD, większą ilością CPU albo z GPU pod rendering.

A to wszystko zarządzane z jednego runnera

Tagi w Jobach


Testing Job:
 stage: Test
 tags:
  - c5.2xlarge
 script:
  ...
        

AWS Spot Instances

Tanie!

Możliwość rozliczenia sekundowego

Mocne instancje za ułamek normalnej ceny

Niestety, jak to bywa na wyprzedaży, ma ona swój regulamin

i instancja może zostać nam zabrana 😞

I co wtedy?

Korzystaj z Cache

 • Shared Cache
 • Docker Registry Cache

Autoskalowanie

Parametry autoskalowania

 • Idle Count
 • Idle Time
 • Max Builds

A żeby to nie chodziło w nocy

 • Off Peak Periods(CRON)
 • Off Peak Idle Count
 • Off Peak Idle Time
 • Off Peak Max Builds

Demo

Idle time: 30 seconds

Sposoby wdrożenia

Command line


$ gitlab-ci-multi-runner register \
   --non-interactive \
   --url "https://gitlab.example.com/" \
   --registration-token "PROJECT_REGISTRATION_TOKEN" \
   --executor "docker" \
   --run-untagged="true" \
   --locked="false" \
$ gitlab-ci-multi-runner run
        

Puppet

Konfiguracja przy pomocy parametrów w puppet, który wykonuje polecenie register


class { 'gitlab_ci_multi_runner':
  version    => '11.10.0',
  concurrent   => '10',
  metrics_server => ":9252",
 }

 gitlab_ci_multi_runner::runner { "aws-c4.xlarge":
  gitlab_ci_url      => 'https://gitlab.example.com',
  tags           => ['aws', 'aws-c4.xlarge'],
  limit          => 8,
  output_limit       => 10485760,
  run_untagged       => true,
  token          => hiera('gitlab-runner-token'),
  executor         => 'docker+machine',
  locked          => false,
  docker_image       => 'docker:latest',
  docker_volumes      => ['/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock'],
  docker_privileged    => true,
  cache_type        => "s3",
  cache_s3_server_address => "s3.amazonaws.com",
  cache_s3_access_key   => hiera('aws-access-key'),
  cache_s3_secret_key   => hiera('aws-secret-key'),
  cache_s3_bucket_name   => "gitlab-runners-cache",
  cache_s3_bucket_location => "eu-west-1",
  cache_s3_cache_path   => "cache",
  cache_cache_shared    => true,
  machine_idle_nodes    => 0,
  machine_idle_time    => 300,
  machine_machine_driver  => "amazonec2",
  machine_machine_name   => "gitlabci-c4.xlarge-%s",
  machine_machine_options => [
   "amazonec2-access-key=${::hiera('aws-access-key')}",
   "amazonec2-secret-key=${::hiera('aws-secret-key')}",
   'amazonec2-private-address-only',
   'amazonec2-tags=CostCenter,gitlabci',
   'engine-storage-driver=overlay2',
   'amazonec2-region=eu-west-1',
   'amazonec2-instance-type=c4.xlarge',
   'amazonec2-vpc-id=vpc-l33t',
   'amazonec2-subnet-id=subnet-l33t',
   'amazonec2-zone=b',
   'amazonec2-root-size=42',
   'amazonec2-request-spot-instance',
   'amazonec2-spot-price=0.3',
   'amazonec2-security-group=docker-machine-scale',
   'amazonec2-use-private-address',
   'amazonec2-userdata=/home/gitlab_ci_multi_runner/gitlabci-runner-cloudinit.sh'
  ],

Chef / Salt / Ansible

Wszystkie sprowadzają się do owrapowania wywołań komendy:

gitlab-ci-multi-runner register ...

Helm

Nie ma jeszcze docker-machine

Merge request: charts/gitlab-runner!109

Co warto też zmienić

 • CONCURRENT - Limit Jobów całego hosta
 • LIMIT - Limit Jobów konkretnego runnera
 • OUTPUT_LIMIT - tu ustawcie dużo, zawsze się przyda
 • RUN_UNTAGGED - Czy budować joby bez taga

Czy każdy może postawić swojego runnera i odpalać dowolne joby?

Nie.

Aby dodać runner potrzeba podać token

Poziomy dostępności runnerów

 • Shared - dostępne dla wszystkich projektów w GitLab
 • Group - dostępne dla danej grupy projektów
 • Project - dostępne tylko w konkretnym projekcie

Czy GitLab runner jest łatwiejszy od Jenkinsa w utrzymaniu?

Tak.

Wykorzystywane są popularne rozwiązania, a nie pluginy od społeczności

Dokumentacja

Rekrutujemy

Site Relability Engineer @ Codility

SysOps/DevOps @ TouK

Dziękujemy